Empresa

Industria Artesana del Cafè és una empresa amb una llarga tradició cafetera. Amb el cafè torrat de la manera més tradicional, ha assumit des dels seus inicis, el compromís d'oferir als seus clients cafè de qualitat.

Fundada l'any 1.962, l'empresa aplica els mètodes de torrat més artesans, fruit d'una experiència acumulada al llarg dels anys que permet seleccionar els diferents cafès i torrar-los de la manera més convenient aprofitant millor les característiques de cada tipus de cafè.